Life Members

நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் வாழ்நாள் உறுப்பினர்கள்

  • ரேணுகா குமாரசாமி
  • சசிகுமார் ரெங்கநாதன்
  • கபிலன் வெள்ளையா
  • சாந்தி தங்கராசு
  • நாச்சி நிதி
  • பத்ரி குமார்
  • ஞானப்பிரகாசம் பாண்டியன்
  • சுப்பிரமணியன் அங்கப்பன்
  • சின்னசாமி பாப்பனன்

நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் வாழ்நாள் உறுப்பினராக நீங்களும் எங்களுடன் இணையுங்கள்.