கல்லூரிப் பயணம்

நியூ செர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் அறிவரங்கம் வழங்கும் கல்லூரிப் பயணம்.

 • 7:30 PM EST

27
Sep

திருமூலர் மூச்சுப் பயிற்சிப் பட்டறை

திருமூலர் மூச்சுப் பயிற்சிப் பட்டறை

 • 4 PM
 • zoom

19
Jun

நூலைப்படி – கி.ரா.விற்கு அஞ்சலி

நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் இலக்கியக் குழு வழங்கும் இலக்கியக் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி

 • 8:30 PM EST
 • Online

26
May

ஈகைத் திருநாள் ரமலான் & அன்னையர் தின விழா

ஈகைத் திருநாள் ரமலான் & அன்னையர் தின விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி

 • 8:30 PM EST
 • Zoom - Meeting ID : 204 563 8729

15
May

சித்திரை இசை விழா

சித்திரை இசை விழா - 2021

 • 8:30 PM

24
Apr

2020 Tax Return – Q&A

2020 வருமான வரி குறித்த கலந்துரையாடல் மற்றும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

 • 8:30 PM EST
 • Zoom - Meeting ID : 204 563 8729

21
Mar

பொங்கல் கிராமியக் கலை விழா – 2021

நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் 2021 ஆண்டின் முதல் விழாவாக பொங்கல் கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி.

 • 8:30 PM

30
Jan

தமிழர் தற்காப்புக் கலை

அடிமுறை, குத்துவரிசை, வர்மக்கலை, சிலம்பம் தமிழர் தற்காப்புக் கலை - ஓர் அறிமுகம் மற்றும் செயல்முறை விளக்கம்

 • 8:30 PM EST
 • Online

12
Dec 2020

இலையுதிர் விழா – இன்னிசை இரவு

சொடக்கு மேல சொடக்கு போட வைக்கும் அந்தோனியின் இன்னிசை விருந்து.

 • 8:30 PM EST
 • Online

20
Nov 2020