நோக்கம்

நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்கள், தங்கள் தாய் மொழியான தமிழ் மொழியையும், தமிழ்ப் பண்பாடு, கலை, இலக்கியங்களை நியூசெர்சியில் கற்கவும், பேணி வளர்க்கவும்; நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்களின் நலன்களுக்கு உதவவும்; புதியதாய் நியூசெர்சிக்குப் புலம்பெயரும் தமிழர்களுக்கு வழிகாட்டவும்; நமக்குள் இருக்கும் வேறுபாடுகளைக் களைந்து, தமிழால் தமிழர்களாய் ஒன்றிணைந்து, ஒருவருக்கொருவர் சகோதரத்துவத்துடன் வாழக் களம் அமைத்துக் கொடுப்பதை; நோக்கமாகக் கொண்டு, அமெரிக்க மண்ணின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்ட இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாக நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவை செயல்படும்.

Upcoming Event

Featured Event

உடல் நலம் - உயிர் நலம்

நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் அறிவரங்கம் தளம் வழங்கும்உடல் நலம்உயிர் நலம்”, உடல் நலம் சார்ந்த ஒரு சிறப்புக் கூட்டம்.

இந்தக் கூட்டத்தில் சென்னையில் இருந்து சித்த மருத்துவர் மருத்துவர் கு.சிவராமன் அவர்கள் கலந்துக் கொள்கிறார்.

உடல் நலம் குறித்தும் உணவுப் பழக்கம் குறித்தும் தொடர்ந்து பேசி வரும் மருத்துவர் கு.சிவராமன் அவர்களுடன் சூம் (Zoom) மூலமாக நடைபெறும் இந்தக் கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுங்கள்.

Events

தமிழால், தமிழர்களாய் ஒன்றிணைவோம்

நியூசெர்சி தமிழர்கள் அனைவரையும் நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையில் உறுப்பினராக இணைந்து செயலாற்ற அழைக்கிறோம்.