நோக்கம்

நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்கள், தங்கள் தாய் மொழியான தமிழ் மொழியையும், தமிழ்ப் பண்பாடு, கலை, இலக்கியங்களை நியூசெர்சியில் கற்கவும், பேணி வளர்க்கவும்; நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்களின் நலன்களுக்கு உதவவும்; புதியதாய் நியூசெர்சிக்குப் புலம்பெயரும் தமிழர்களுக்கு வழிகாட்டவும்; நமக்குள் இருக்கும் வேறுபாடுகளைக் களைந்து, தமிழால் தமிழர்களாய் ஒன்றிணைந்து, ஒருவருக்கொருவர் சகோதரத்துவத்துடன் வாழக் களம் அமைத்துக் கொடுப்பதை; நோக்கமாகக் கொண்டு, அமெரிக்க மண்ணின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்ட இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாக நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவை செயல்படும்.

Featured Event

நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் “பொங்கல் கிராமியக் கலை விழா" சனவரி 23ம் தேதி, சனிக்கிழமை இரவு 8:30மணிக்கு (EST) இணையம் மூலமாக நடைபெற உள்ளது.

பாரம்பரிய நாட்டுப்புறக் கலை துடும்பாட்டம், அமர்க்களமான ரேக்ளா பந்தயம், சுவையான வாழையிலை மதிய உணவு விருந்துடன் (pickup) நியூ செர்சி வாழ் தமிழர்கள் பங்கேற்கும் கலை நிகழ்ச்சிகள்.

தமிழால், தமிழராய் நியூசெர்சியில் ஒன்றிணைவோம்.

Events

தமிழால், தமிழர்களாய் ஒன்றிணைவோம்

நியூசெர்சி தமிழர்கள் அனைவரையும் நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையில் உறுப்பினராக இணைந்து செயலாற்ற அழைக்கிறோம்.