நோக்கம்

நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்கள், தங்கள் தாய் மொழியான தமிழ் மொழியையும், தமிழ்ப் பண்பாடு, கலை, இலக்கியங்களை நியூசெர்சியில் கற்கவும், பேணி வளர்க்கவும்; நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்களின் நலன்களுக்கு உதவவும்; புதியதாய் நியூசெர்சிக்குப் புலம்பெயரும் தமிழர்களுக்கு வழிகாட்டவும்; நமக்குள் இருக்கும் வேறுபாடுகளைக் களைந்து, தமிழால் தமிழர்களாய் ஒன்றிணைந்து, ஒருவருக்கொருவர் சகோதரத்துவத்துடன் வாழக் களம் அமைத்துக் கொடுப்பதை; நோக்கமாகக் கொண்டு, அமெரிக்க மண்ணின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்ட இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாக நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவை செயல்படும்.

Featured Event

நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் அறிவரங்கம் தளம் வழங்கும்
இயற்கை வீட்டுத் தோட்டம்.
 
ஆலோசகர்:
திருமதி. அன்னம்
 
நிலம் தயார்படுத்துதல், விதைத்தல், பருவத்திற்கு  தகுந்த விதைகள், இயற்கை உரம் உற்பத்தி முறைகள், மண்ணில் நுண்ணுயிர் பெருக்குதல் தொடர்பான விளக்கங்கள்.
 
இயற்கை முறையில் பூச்சிக் கட்டுப்பாடு, நொதித்தல்(Fermentation) செயல்முறைகள்.
 
களையாய் போன நமது பாரம்பரிய கீரைகள் பற்றிய விவரங்கள்.
 
மற்றும் பல பயனுள்ள தகவல்களுடன்.
 
ஆரோக்கியமான உணவை நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு முயற்சி…
 
நாள்: புதன்கிழமை மே 22, 2024
 
நேரம்: இரவு 7:30 மணி கிழக்கு
 

Events

2024 Annual Sponsors

தமிழால், தமிழர்களாய் ஒன்றிணைவோம்

நியூசெர்சி தமிழர்கள் அனைவரையும் நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையில் உறுப்பினராக இணைந்து செயலாற்ற அழைக்கிறோம்.