நோக்கம்

நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்கள், தங்கள் தாய் மொழியான தமிழ் மொழியையும், தமிழ்ப் பண்பாடு, கலை, இலக்கியங்களை நியூசெர்சியில் கற்கவும், பேணி வளர்க்கவும்; நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்களின் நலன்களுக்கு உதவவும்; புதியதாய் நியூசெர்சிக்குப் புலம்பெயரும் தமிழர்களுக்கு வழிகாட்டவும்; நமக்குள் இருக்கும் வேறுபாடுகளைக் களைந்து, தமிழால் தமிழர்களாய் ஒன்றிணைந்து, ஒருவருக்கொருவர் சகோதரத்துவத்துடன் வாழக் களம் அமைத்துக் கொடுப்பதை; நோக்கமாகக் கொண்டு, அமெரிக்க மண்ணின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்ட இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாக நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவை செயல்படும்.

Featured Event

நியூ செர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் அறிவரங்கம் வழங்கும் கல்லூரிப் பயணம்.

கல்லூரி நுழைவுத் தேர்வு (SAT / ACT ) மற்றும் விண்ணப்ப செயல்முறைகளைப் பற்றி விளக்கமாக அறிந்துகொள்ளவும், அதைப் பற்றிய உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் வரும் செப்டம்பர் 27ம் தேதி திங்கட்கிழமை, மாலை 7:30 மணி முதல் 9 மணி வரை “கல்லூரிப் பயணம்” என்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சியில், Solution Prep, NJ யின் முதன்மை பயிற்றுவிப்பாளர் எரிக் கின்ஸ்பெர்க் (Eric Ginsberg) சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு நம்முடன் உரையாட இருக்கிறார்.

அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற அழைக்கிறோம்.

தமிழால், தமிழராய் நியூ செர்சியில் ஒன்றிணைவோம் !!!

Events

தமிழால், தமிழர்களாய் ஒன்றிணைவோம்

நியூசெர்சி தமிழர்கள் அனைவரையும் நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையில் உறுப்பினராக இணைந்து செயலாற்ற அழைக்கிறோம்.