நோக்கம்

நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்கள், தங்கள் தாய் மொழியான தமிழ் மொழியையும், தமிழ்ப் பண்பாடு, கலை, இலக்கியங்களை நியூசெர்சியில் கற்கவும், பேணி வளர்க்கவும்; நியூசெர்சியில் வாழும் தமிழர்களின் நலன்களுக்கு உதவவும்; புதியதாய் நியூசெர்சிக்குப் புலம்பெயரும் தமிழர்களுக்கு வழிகாட்டவும்; நமக்குள் இருக்கும் வேறுபாடுகளைக் களைந்து, தமிழால் தமிழர்களாய் ஒன்றிணைந்து, ஒருவருக்கொருவர் சகோதரத்துவத்துடன் வாழக் களம் அமைத்துக் கொடுப்பதை; நோக்கமாகக் கொண்டு, அமெரிக்க மண்ணின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்ட இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாக நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவை செயல்படும்.

Featured Event

அறிவியலுடன், தொன்மையான தமிழர் மரபும் இணைந்த நோயற்ற வாழ்விற்கான பயிற்சிகளை நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையின் அறிவரங்கம் தளம் வழங்க உள்ளது.  முனைவர்  திரு.சுந்தர் பாலசுப்ரமணியன் இப் பயிற்சிகளை நேரடியாக நியூசெர்சியில் வழங்க உள்ளார்.

நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையும், பிசுகடவே நகர பொது நூலகமும் (Piscataway Public Library) இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளன.

அனுமதி இலவசம், முன்பதிவு தேவை

njtamilperavai.org/breathwork

நாள் : டிசம்பர் 11, ஞாயிற்றுக்கிழமை

நேரம் : நண்பகல் 2 மணி முதல் 4 மணி வரை

இடம் : Kennedy Library, 500 Hoes Ln, Piscataway, NJ 08854

தமிழால், தமிழராய் நியூசெர்சியில் ஒன்றிணைவோம்.

Events

2022 Annual Sponsors

தமிழால், தமிழர்களாய் ஒன்றிணைவோம்

நியூசெர்சி தமிழர்கள் அனைவரையும் நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவையில் உறுப்பினராக இணைந்து செயலாற்ற அழைக்கிறோம்.