கோடை விழா 2020

கிராமியக் கலை விழா

 • 8:30 PM EST
 • YouTube Live Event

18
Jul 2020

உடல் நலம் – உயிர் நலம்

உடல் நலம் - உயிர் நலம்

 • 9:30 PM EST
 • zoom

08
Jul 2020

தமிழி பயிற்சிப் பட்டறை

தமிழி பயிற்சிப் பட்டறை

 • 11 AM EST
 • zoom

27
Jun 2020

சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் – எழுத்தாளர் திரு. சயந்தன்

சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் தொடர் கூட்டம்

 • 11 AM
 • YouTube Live

20
Jun 2020

சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் – கவிஞர் திரு.தீபச்செல்வன்

சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் தொடர் கூட்டம்

 • 9:30 PM EST
 • Conference Call

12
Jun 2020

சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் – திரு. சு.வேணுகோபால்

சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் தொடர் கூட்டம்

 • 9:30 PM EST
 • Conference Call

05
Jun 2020

சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் – திரு.கண்மணி குணசேகரன்

சமகாலத் தமிழ் இலக்கியம் தொடர் கூட்டம்

 • 9 PM EST
 • Conference Call

29
May 2020

ஈகைத் திருநாள் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

ஈகைத் திருநாள் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

 • 9:00 PM
 • YouTube Live

23
May 2020

Thirumoolar Breathing Techniques

திருமூலர் மூச்சுப் பயிர்ச்சி

 • 9:00 PM
 • Conference call

15
May 2020